Tűzvédelmi főelőadó szakképzés

OKJ azonosító szám: 53 861 10

A képző intézmény hivatalos engedély száma:E-001136/2015/A006

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet alapján tűzvédelmi szolgáltatást (gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi viszonyainak tervezésére, szervezésére, szabályozására, valamint ellenőrzésére irányuló tevékenységet) felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol: a) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik; b) olyan „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát; c) olyan „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát; d) olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek befogadóképessége a 100 főt meghaladja; e) a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet előírásai alapján, többek között a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának is egyik feltétele a felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítés.
Tűzvédelmi főelőadó szakképzés alapadatokTűzvédelmi főelőadó szakképzés ár,
Tűzvédelmi főelőadó szakképzés előfeltétel

Tűzvédelmi főelőadó szakképzés alapadatokA szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 • A tűvédelmi főelőadó információkat gyűjt. Elemzi a létesítmény tűzvédelmi helyzetét.
 • A tűzvédelmi főelőadó elkészíti a tűzvédelmi szabályozást.
 • Tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez.
 • A tűzvédelmi főelőadó szervezi a tűzvédelmi szervezet munkáját.
 • Ellenőrzési tevékenységet végez.
 • A tűzvédelmi főelőadó vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, és
 • kezeli a kapcsolódó dokumentumokat.
 • A tűzvédelmi főelőadó kapcsolatot tart külső szervezetekkel.
 • Kapcsolatot tart a szervezeten belül. Elemzi a létesítmény
 • tűzvédelmi helyzetét.
 • A tűzvédelmi főelőadó közreműködik a fejlesztések tűzvédelmének
 • biztosításában. Irányítja az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét.
 • A tűzvédelmi főelőadó közreműködik a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében.
 • A tűzvédelmi főelőadó szervezi a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét.
 • A tűzvédelmi főelőadó segít a tűzoltási terv elkészítésében, közreműködik a robbanásveszélyes zónák meghatározásában.
 • Javaslatot tesz a létesítmények tűzvédelmének fejlesztésére.
 • Segíti a tűzvédelmi szervezetek munkáját.
 • Ellenőrzési feladatokat lát el.
 • A tűzvédelmi főelőadó az tűzvédelmi új technológiákat véleményezi.
 • A Költségvetési tervet készít.
 • Értékeli a tűzvédelmi berendezéseket. A tűzvédelmi főelőadó tűz- és robbanásveszély tűzvédelmét szervezi. vissza a főmenübe >>>
  Visszaugrás az elejére


 • Tűzvédelmi főelőadó szakképzés ár,  Budapesti tanfolyam tervezett kezdési időpontja: 2017 Augusztus 26, szombat

 • Vizsgára bocsátás feltétele: szakmai előképzettség és eredményes modulzáró megléte
 • A képzés költsége: 160.000 Ft,- (képzési díj: 115.000 Ft,-, vizsgadíj: 45 000 Ft,-)
 • kezdőrészlet: 25 000 Ft (tanfolyami díj részét képezi)
 • Oktatási napok: szombat 13.00-18.00
 • Vizsgára bocsátás feltétele: szakmai előképzettség és eredményes modulzáró megléte vissza a főmenübe >>>
  Visszaugrás az elejére


 • Tűzvédelmi főelőadó szakképzés előfeltétel  Tűzvédelmi főelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: -

 • Iskolai előképzettség: -
 • Szakmai előképzettség: 53 861 10 Tűzvédelmi előadó
 • Előírt gyakorlat: -
 • Elérhető kreditek mennyisége: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Elmélet/gyakorlat aránya: 70% / 30%
 • A képzés időtartama:190 óra (13 hét) vissza a főmenübe >>>
  Visszaugrás az elejére • ©2015 www.felnottoktatas.net •